HLASOVANIE SAFI 2017 – súťaž TV LUX za video Martiny Vodičkovej

Z našej farnosti postúpila do finále v súťaži amatérskych filmárov SAFI 2017 Martina Vodičková, ktorá natočila video na tému MOJA MAMA. Súťaž vyhlásila TV LUX. Zahlasujte, prosím za toto video. Ak vyhrá v tejto súťaži, do našej farnosti príde TV LUX a odvysiela svätú omšu v priamom prenose.

Hlasovať treba v tomto týždni do pondelka 27.2.2017 do 24.00 hod.

Biblia pre deti

Súťažná úloha č. 40: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!“ Komu Ježiš adresoval tieto slová?

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu.

Biblia pre deti

Súťažná úloha č. 39: Napíš meno muža, ktorý si vypýtal od Piláta Ježišovo mŕtve telo.Descent_AgiaMarina

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu.