Biblia pre deti

Súťažná úloha č.29: V podobenstve o rozsievačovi LukášFotografia1254 opisuje, ako Ježiš rozprával o rozsievačovi, ktorý rozsieval semeno. Neskôr Ježiš podobenstvo vysvetľuje. Napíš, čo predstavuje semeno.

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).

Biblia pre deti

Súťažná úloha č.28: V IMG_2301Lukášovom evanjeliu sa píše, že keď Ježiš chodil po dedinách a mestách, v sprievode spolu s ním chodili aj ženy. Napíš ich mená.

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).

 

Biblia pre deti

Súťažná úloha č.27: Koľko podobenstiev sa nachádza v Lukášovom evanjeliu?

Spôsob odpovede: lístok, na ktoromIMG_2235 bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).

Božie milosrdenstvo

 V Cirkvi prežívame mimoriadny Svätý rok božieho milosrdenstva. Pri tejto príležitosti hosťom a kazateľom na svätých IMG_2178omšiach v nedeľu 12. júna  bol P. Adam Walczuk SAC, pallotín z Predajnej, ktorý nám priblížil Božiu vlastnosť, akou je milosrdenstvo. Zároveň sme mali možnosť zakúpiť knihu s názvom „PALLOTÍNI A ÚCTA K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU NA SLOVENSKU“.

Jeho slová o ODPUSTENÍ a MILOSRDENSTVE boli veľavravné pre túto dobu, pre nás všetkých. Bez odpustenia nemôžeme zakúsiť naozajstnú čistú lásku, po ktorej je v dnešnom svete veľký hlad. Buďme teda milosrdní, aby sme sa raz mohli všetci stretnúť v Jeho nekonečnej LÁSKE.