27. nedeľa v Cezročnom období 06.10.2019

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas

a nezatvrdzovali si srdcia.“ (Ž 95)

     Milí bratia a sestry! Benediktíni žijú podľa hesla Ora et Labora (modli sa a pracuj) – život, v ktorom sa strieda modlitba s prácou, samota so spoločenstvom a slovo s mlčaním. Majú čas rozdelený medzi duchovné činnosti a prácu. Spojenie modlitby a práce vedie k tomu, aby ľudia nezostali len v rovine zbožných pocitov a nábožného duchovného sveta, ale aby svojou činnosťou vytvárali niečo viditeľné, v čom sa ukáže Božie dielo. 
     Sv. Benedikt povedal, že mnísi majú žiť a slúžiť druhým prácou svojich vlastných rúk. Práca nie je protikladom modlitby, ale jej pokračovaním a testom, či je modlitba pravá. Len zdravá a kreatívna práca preukáže skutočnú zbožnosť. Práca sa takto stáva dôležitým zdrojom sebapoznania mnícha. Ak sa mu práca nedarí a unavuje ho, nie je asi niečo v poriadku ani v jeho duši.
     Benediktíni považujú prácu za miesto, kde môže mních premeniť to vnútorné, čo dostal v modlitbe, smerom von na úžitok pre druhých. V práci hľadajú nielen službu, ale aj tvorivosť, slobodu a radosť zo spolupráce na Božom diele. Snažia sa vytvárať dôstojné a pozitívne pracovné prostredie, ktoré považujú sa oveľa dôležitejšie pre efektívnu prácu ako niektoré moderné racionalizačné systémy v priemysle. Cieľ každej práce vidia v tom, aby bol pokoj medzi ľuďmi, aby každý dostal to, čo potrebuje a aby sa starostlivo a s úctou zaobchádzalo s ľuďmi a vecami okolo nás. 
     Benediktín  páter Anselm Grün hovorí: „Vzrušuje ma kreativita. Mnohé kláštory nemajú žiadne dobré nápady, zle hospodária, a potom nariekajú. Ale nenamáhajú svoje hlavy hľadaním riešení. Ako povedal veľký teológ Karl Rahner: Lenivosť v myslení nie je dar Ducha svätého.”
     Aj toto ja osobne vidím za Ježišovými slovami: Keby ste mali vieru… Benediktínsky pohľad na prácu, ktorý je inšpirovaný vierou a nezostáva len pre múry kláštora. Veď nielen v kláštore žijú veriaci ľudia. 🙂  

Prajem požehnaný týždeň, v ktorom živá viera – hoci malá ako horčičné zrnko – premieňa dokonca aj obyčajnú prácu a pohľad na ňu…  

                        Branislav Kožuch, kaplán (OZ V. I. A. C., Trstená)

Trstenská organová jeseň 2019

Nedeľa, 6. október 2019, 16.00

Kostol sv. Martina

MANFRED APITZ, husle / Nemecko

MARTINA APITZ, organ / Nemecko

 

Johann Sebastian Bach                   Konzert C dur, BWV 595

(1685 – 1750)

Georg Friedrich Händel                  Sonáta F dur op 1, 12

(1685 – 1759)                                     Adagio – Allegro

Felix Mendelssohn Bartholdy         Organové prelúdium G dur   

(1809 – 1847)

Carl Loewe                                       3 romantické scény pre husle a organ

(1796 – 1869)                                    Lesná scéna

Indický pochod

Odchod

Eduard Thiele                                  Fantázia

(1812 – 1895)                                    na posviacku Ladegastovho organa v Köthene 1872

Charles Marie Widor                      Cantabile z jednej organovej symfónie pre husle a organ

(1844 – 1937)

Ľudové melódie                                Lebensfreude / Radosť zo života (jidiš)

Spiritual – Rock my Soul

Írsky folk: cigánska Hornpipe

Martinu a Manfreda Apitzovcov spája viac ako 30 rokov súkromnej a muzikantskej spolupráce. Pani Martina je organistkou a kantorkou v Bachovom meste Köthene, kde hrá na slávnom organe významného nemeckého organára Freidricha Ladegasta z roku 1872 a vedie tu Bachov zbor. Pán Manfred je učiteľom hry na husle na Bachovej hudobnej škole a vedie orchester Schlossconsortium. Komponuje a aranžuje pre tento ansámbel a takisto pre duo husle a organ. Manželia Apitzovci absolvovali koncertné cesty v Poľsku, Rusku, Izraeli, Grécku, Fínsku a USA. Spoločne nahrali aj niekoľko CD. Na Slovensku účinkoval Bachov zbor z Koethenu a Mafred Apitz pod vedením Matiny Apitz na turné po Západnom Slovensku v roku 2018.

26. nedeľa v Cezročnom období 29.09.2019

„Blahoslavení chudobní v duchu,

lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Ž 146)

     Milí bratia a sestry!
     Boh dal po stvorení sveta človeku všetko stvorenstvo a kázal človeku podmaniť si túto zem, jej bohatstvá. Preto aj bohatstvá tejto zeme sú darom Božím, no nesprávnym používaním sa v rukách človeka môžu stať aj veľkým zlom, bariérou v medziľudských vzťahoch i vo vzťahu k Bohu.
     Majetok je ako to striebro v príbehu, ktoré robí zo skla zrkadlo a človek ním spútaný už vidí iba seba, svoj odraz.
    Bratia a sestry, Pán Ježiš vysvetľuje farizejom v podobenstve O boháčovi a Lazárovi, že byť bohatý pred svetom, to nie je to isté, ako byť bohatý pred Bohom.
     Vo večnosti sa platí inými hodnotami. Pýtame sa: „Čo to znamená byť bohatý pred Bohom?“ Láska, almužna, služba, skutky milosrdenstva, spravodlivosť, život vo viere – toto sú hodnoty, ktoré presahujú hranice tohto sveta. Snažme sa aj dnes, aby sme boli pred Bohom o niečo bohatší…
     Povzbuďme sa, aby sme prijímali do svojho života hodnoty, ktoré nás urobia bohatými pred Bohom.

Martin Tešla, kaplán

Trstenská organová jeseň 2019

Nedeľa, 29. september 2019, 16.00

Kostol sv. Martina

ROMAN GRYŃ (trúbka) / Poľsko

BOGDAN NARLOCH (organ) / Poľsko

 

Jeremiah Clarke                              The Prince of Denmark’s March (tr + org)

(1674 – 1707)

Johann Sebastian Bach                   Fantázia a fúga g mol, BWV 542

(1685 – 1750)

J.S. Bach / A. Vivaldi                          Concerto D dur, BWV 972 (tr + org)

                                                                        Allegro – Larghetto – Allegro

Vładimir Vavilov (G. Caccini)        Ave Maria (tr + org)

(1925 – 1973)

Fryderyk Chopin                             Etuda op. 10 č. 3 (tr + org)

(1818 – 1849)

Hans-André Stamm                                     Rondo alla Latina

(*1958)

Marek Czerniewicz                          For My Godfather na flugelhorn i organy (tr + org)

(*1974)

Karol Kurpiński                              Cavatina (tr + org)

(1785 – 1857)

 

Bogdan Narloch absolvoval štúdium na Hudobnej akadémii v Gdaňsku u profesora Leona Batora. Je riaditeľom Medzinárodného organového festivalu v Koszaline. V rokoch 1995 – 2014, spoločne s prof. Marekom Toporowským, organizoval pod patronátom ministerstva kultúry organové interpretačné kurzy v Poľsku s účasťou popredných európskych organistov. Bogdan Narloch je profesorom na Akadémii umení v Štetíne. Hru na organe vyučuje aj na Štátnej hudobnej škole v Koszaline. Je aktívnym koncertným umelcom, sólistom, komorným hráčom. Často účinkuje s orchestrom. Okrem mnohých európskych krajín vystúpil ako sólista v Izraeli, Rusku, Brazílii, Uruguayi a na Taiwane. Na svojom konte má množstvo CD nahrávok, napríklad nahrávku na historických organoch na Pomorí. Okrem pedagogickej a koncertnej aktivity sa zaoberá aj organovou architektúrou, pričom spolupracuje s Oddelením ochrany a zachovania pamiatok.

Roman Gryń patrí k najleším poľským virtuóznym hráčom na trúbku. Je vyhľadávaným a uznávaným pedagógom na tento nástroj. Po absolvovaní Hudobnej akadémie F. Chopina vo Varšave pokračoval v zdokonalovaní svojej interpretácie pod vedením vynikajúcich trúbkarov ako Tiemofiej Dokshicer a Edward Tar v Bayreuthe. Je laureátom Súťaže mladých trúbkarov v Pabianiciach (1980) ako aj Súťaže v hre na trúbku v Gdańsku (1985). Svoju profesionálny kariéru začal v roku 1983 vo Varšavskej filharmónii. Od roku 1986 do 1988 pracoval ako sólista v Pomorskej filharmónii v Bydgoszczi. V 1986 – 2007 bol sólistom a vedúcim dychovej skupiny v Poznaňskej filharmónii. Okrem toho spolupracoval s mnohými domácimi a zahraničnými orchestrami, vystupujúch vo všetkých európskych krajinách, v Kanade a USA. Je hosťujúcim profesorom na Hudobnej akadémii v Bydgoszczi a profesorom na Hudobnej akadémii v Poznani, kde vyučuje hru na trúbku a zároveň pôsobí ako vedúci Katedry dychových nástrojov a akordeónu. Roman Gryń je často členom porôt medzinárodných súťaží. Vedie worshopy a kurzy sólovej, orchestrálnej a komornej interpretácie.