Pamätný deň biskupa Vojtaššáka

V sobotu 3. augusta 2019 sa uskutoční celodiecézna púť do Zákamenného pri príležitosti Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 h bude celebrovať a prítomným veriacim sa v homílii prihovorí J. Em. Jozef kardinál Tomko. Pred svätou omšou o 09.30 h bude pobožnosť Fatimskej soboty, keďže na tento deň pripadá aj prvá sobota v mesiaci august. Po skončení svätej omše nasleduje prezentácia nového filmového dokumentu o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi, ktorý sa pripravuje v talianskej koprodukcii. Rádio Lumen bude prenášať celú túto slávnosť.
Všetkých vás srdečne pozývame na túto slávnosť. Putujte, ktorí môžete. Ostaní doma v modlitbách pri rozhlase sprevádzajme túto slávnosť a vyprosujme Božiu pomoc pri procese blahorečenia Božieho sluhu. Program je na výveskách a internetovej stránke farnosti.