Pán je moje svetlo

„Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“ (Ján 3:19) 

     Je adventné obdobie a my sa pripravujeme na Vianoce v zmysle očakávania sviatku narodenia nášho Spasiteľa, no aj jeho druhého príchodu na konci času. Aby sme pochopili aj v dnešnej uponáhľanej dobe, kde všetko je samozrejmosťou, aké je svetlo dôležité, no nielen to pozemské, piatková svätá omša pri sviečkach bola poukázaním dôležitosti prípravy našich sŕdc na príchod SVETLA, ktorým je KRISTUS. Jediné dokonalé svetlo pre spásu nás ľudí.

Andrea Šprláková