Peší výlet na kalváriu v Liesku

Dňa 22.3.2014 sa birmovanci našej farnosti mohli zúčastniť pešieho výletu do Liesku na kalváriu.

Hoci sme sa v sobotu ráno od fary vybrali v neveľkej skupinke o to viac s radosťou a nadšením. Po príchode do kostola v Liesku nás privítal vdp. farár Štefan Piták.  Kým pán kaplán spovedal, pán farár nám rozprával o histórii oltára, vysvetľoval výjavy na  vitrážach… Potom pán kaplán celebroval sv. omšu. Po nej sme išli na kalváriu, kde nás opäť sprevádzal pán farár.  Okrem zaujímavých slov nám pripravil aj ihrisko, kde sme si zahrali volejbal, futbal. Nechýbala ani hostina v prírode s opekačkou. Domou nás odviezli ochotní rodičia zo Zábiedova, ktorým aj touto cestou v mene všetkých ďakujem.

Deň sa nám vydaril, a kto sa nezúčastnil pre svoju lenivosť, môže banovať.

Andrea Šprláková