Piata nedeľa “cez rok” “A” – 09.02.2020

Vy ste soľ zeme …

          Vy ste soľ zeme … svetlo sveta. Tak na nás pozerá Pán Boh. Možno máme predstavu, že v nás vidí iba našu biedu, naše zlyhania, hriechy, slabosti. Ale Boží pohľad na svet je iný. Soľou a lampou dokáže byť len ten, kto patrí Ježišovi. Soľ dáva chuť a chráni pred skazou. Je symbolom múdrosti, priateľstva a ochoty obetovať sa. Potrebujeme mať chuť žiť z Ježišom na tom mieste a v tom čase, ktorý sme od neho dostali. A táto chuť sa prenáša potom aj ďalej na svet, do ktorého nás posiela svojou prozreteľnosťou. My sme lampou. Lampa svieti len vtedy, keď je zapálená. My svietime, keď sme zapálení Ježišom – ohňom jeho lásky. Sme svetlom pre svet. Svet je stvorený Pánom Bohom a stvorený bol v kráse. Len pre hriech sa stáva temným a skazeným. Preto potrebuje svetlo aby zažiaril v pôvodnej kráse, akú mu dal Pán Boh. Hodnota svetla záleží od toho, čo osvetľuje. Ak svojím životom osvetľujeme Pána, najlepšie využívame schopnosť svietiť. Každým hriechom naše svetlo slabne. Môžeme ľahko skrývať svoje svetlo pod mericu – odmerku porovnávania sa, pozerania na seba, ale tým sa lampa zahasí. Svietiť má na podstavci, na vyvýšenom mieste – najvyššie miesto v našom živote má Pán Boh, tým svetlo našich dobrých skutkov má smerovať hore. Mnohí svätí, keď ich chválili ukazovali prstom hore a hovorili Tam patrí chvála.
         Tak prajem veľa chuti do života s Ježišom, nech nás on zapáli svojou láskou k Nemu a blížnym.

Dominik Jamrich, kaplán
(Oravské centrum mládeže, Ústie)