Podstata Vianoc

          Milí bratia a sestry!
          Vstupujeme do 4 týždňa adventného obdobia, a tým sa bezprostredne blížime k Vianočným sviatkom, kedy slávime narodenie Ježiša Krista.
          Evanjelium štvrtej adventnej nedele nám predstavuje jedno krásne a radostné stretnutie. Radostné a krásne preto, Lebo Alžbeta po dlhých rokoch čakania, výsmechu a ponižovania vo vysokom veku počne a porodí syna Jána Krstiteľa. Ale túto radosť umocňuje fakt, že i mladá deva z Nazareta počala nadprirodzene Syna, no nie hocijakého, ale Božieho Syna, počala Boha. 
Čakanie Alžbety sa naplnilo počatím. Ale aj čakanie celého Izraela sa naplnilo počatím z Ducha Svätého. Vieme všetci dobre, že Advent je radostným čakaním Spasiteľa. A podobne tomu bolo aj počas tohto historicky prvého adventu. Ale tiež v čase keď Ján od rieky Jordán volal po príprave srdca na príchod Mesiáša. Keď teda Advent je radostným čakaním na príchod Spasiteľa, potom Vianoce sú časom stretnutia a čas po Vianociach je časom spoločného kráčania za Ním. 
          O pár dní sa na všetkých vianočných stromčekoch rozsvietia vianočné sviečky, ulice našich miest a obcí budú a možno už sú krásne vyzdobené. Ale ak neprijmeme betlehemské dieťa, tak v našom srdci ostane tma a podstata Vianoc nám unikne pomedzi prsty. Budeme mať len to, čo patrí k Vianociam, ale nie podstatu Vianoc. Verím, že i pristúpenie k sviatosti zmierenia bolo tou túžbou, ako skutočne prežiť sviatky Božieho Narodenia. V našej farnosti práve prebieha predvianočne vysluhovanie sviatosti zmierenia. Pripravme sa aj na toto stretnutie s milosrdným Otcom vo sv. spovedi a to poriadnou prípravou a úprimným spytovaním si svedomia. Sv. spoveď je čas kedy sa zmierujeme s Bohom otcom, kde vyznávame všetky svoje hriechy, nedostatky. Nie je to čas na porozprávanie sa s kňazom, ale predovšetkým čas na zmierenie sa! 
          Drahí bratia a sestry! Ak chceme skutočne prežiť Vianoce neostaňme len na povrchu. Poďme a zatiahnime na hlbinu, dotknime sa podstaty Vianoc. A čo je tou podstatou? Láska, Láska o ktorej môžeme rozjímať tento posledný týždeň adventu. 
Martin Tešla, kaplán