Pohľad do srdca (Božieho a nášho)

          Veľkonočné sviatky sú pre kresťanov sviatkom obeti a majú teda úplne iný náboj a obsah ako Vianoce, ktoré sa pre všetkých stali sviatkom darov. Preto sa obchodníkom aj nakupujúcim ľahko podarilo premeniť ich na sviatok konzumu. Vianoce sú dnes obrovsky konzum, že sa Ježiš narodil v stajni a nemal nič, to nehrá žiadnu rolu. Na Vianoce sa míňa a zadlžuje. Ide o darčeky, ale Veľká noc je o obeti. Pri kresťanských sviatkoch Veľkej noci prekáža práve tá obeť obetujúceho sa Ježiša, jeho ukrižovanie a smrť. Z popravy nevinného sa stáva konzumom oveľa horší ako z jasličiek. A čo sa týka vzkriesenia, väčšina ateistov mu neverí, ale aj mnohí kresťania to nepovažujú za pravdu. Na Ukrajine a všade, kde ľudia bránia svoju krajinu sa doslova zhmotnila veta, že zmyslom života je obeť. Všade tam sa stavia na hlavu kultúra úspechu a neustále rastúcej spotreby, kultúra vzhliadania k mocným a silným. Bez obeti nemôžeme existovať. Veľkonočný baránok symbolizuje obetu, ktorú jeme a živíme sa ňou, a to je niečo, čo by sme si mali uvedomiť. Toto sú myšlienky Martina Fendrycha z článku publikovaného v Českom rozhlase.
          Preto je Božie milosrdenstvo a jeho dary pre nás úzko späté s našim postojom ku obeti ako zmysle života. Nášho života. Ako jediná možnosť podobať sa Kristovi a prijímať Eucharistiu dôstojne. S úžitkom pre ducha a nie pre odsúdenie.
          Obety a toľko ich je v našej farnosti, aj teraz potrebujeme. V rodinách pre deti, starých ľudí, v našom živote pre pokánie, aby sme dosiahli odpustenie hriechov. Aby v našich vzťahoch nevládla pýcha a krutosť, ale láska a milosrdenstvo.
          Pane, daj nám byť katolíkmi a ľuďmi!
 Juraj Spuchľák, farár-dekan