Pozdrav z ACN Slovensko

Naša krajina je v mimoriadnom stave. Zvykáme si na rozličné obmedzenia.
Sväté omše pre verejnosť sú dočasne zakázané. To však neznamená, že sa neslúžia. Mnohí kňazi naďalej slúžia sväté omše za Vaše úmysly. Ak by sa však svätá omša za úmysel zrušila alebo odložila, môžete si dať vyslúžiť omšu prostredníctvom ACN.

Združenie kresťanských spoločenstiev mladých (ZKSM) pripravilo infografiku sv. omší (viď. obrázok).

Otec biskup Mons. Jozef Haľko upozorňuje na niekoľko vecí, na ktoré si treba dať pozor pri duchovnom sv. prijímaní:
„Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.
Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti nasledovné:
– hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista.
– našu snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby
– Počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.
Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale oni aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.“

Modlitba duchovného svätého prijímania podľa sv. Alfonza z Liguori:
Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti ku hriechu. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Pre informácie o šírení koronavírusu a aktuálnych opatreniach sledujte Úrad verejného zdravotníctva.

Pre najaktuálnejšie informácie od otcov biskupov odporúčame sledovať stránku Tlačovej kancelárie KBS.