Požehnanie adventných vencov

Adventné vence požehnáme v sobotu pri večernej svätej omši – preto si ich prineste počas individuálnej návštevy chrámu a označte, aby ste si ich poobede v nedeľu mohli vziať.  Pri preberaní venca môžete prijať Pána v Eucharistii 14.00 – 17.00.