Pozvanie na koncert

Dňa 13.09.2019 o 19.00  sa uskutoční v našom farskom kostole sv. Martina koncert učiteľského speváckeho zboru Ozvena. Vystúpia s kvalitným repertoárom. Vstupné je dobrovoľné.