Pozvánka do Kňazského seminára

Tým, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie, adresujeme výzvu, že sa môžu prihlásiť v tieto dni a týždne na farskom úrade.
Nebojte sa byť odvážni a odpovedať na Boží hlas.
V rodinách podporujme kňazské alebo rehoľné povolania modlitbou, povzbudením a dobrým príkladom!