Prečo Svätý Otec František hovorí o potrebe reštrukturalizácie globálneho trhu?

          Svätý Otec František veľmi zdôrazňuje potrebu likvidácie kritéria hodnotenia prínosu človeka len podľa miery zisku, aký prináša jeho činnosť bez ohľadu na to, či je tvorivá alebo špekulatívna.  To v skratke.

          Michal Sandek v časopise Atlantic (Zdroj Respekt) píše o ľuďoch, ktorí nechodili na vysokú školu. Termín „meritórna demokracia“ (meritum = zásluha) zaviedol Michael Young, ktorý to myslel pejoratívne. Čo to znamená podľa odborníkov? Napríklad v USA od roku 1979 sa dodnes zvýšili príjmy obyvateľstva o 85%, ale bieli ľudia bez vysokoškolského vzdelania dnes v reálnych číslach zarábajú menej, ako vtedy. Meritokracia napáda a ničí dôstojnosť práce ľudí. Pohľad na rozdielne zásluhy dvoch skupín ľudí bez vysokoškolského vzdelania a s vysokoškolským vzdelaním je výsledkom dvoch tendencií spoločnosti: meritokracia a selekcia ľudí – tá navodzuje dojem, že mať vysokú školu je absolútna nutnosť pre životný úspech. 
          Trhovo orientovaná neoliberálna verzia globalizácie spôsobuje, že sú veľké rozdiely medzi ľuďmi. Je preto veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že v súčasnej spoločnosti dochádza k prerozdeleniu príjmu tak, že ľudia ktorí pracujú a vyrábajú hodnoty, zarábajú v skutočnosti menej, ako tí, ktorí majú profesie ako investori, kupci a podobne. Je preto veľmi potrebné, aby sa – podľa svätého otca Františka – trhová ekonomika v rámci globalizácie orientovala nielen podľa terajších merítok zisku, ale aby sa orientovala aj na potreby človeka, ktorý vyrába hodnoty spoločnosti a produkuje tovar. Remeselníci teda a im podobní ľudia by mali pocítiť, že remeslo má zlaté dno – ako hovorili naši predkovia.
          Prečo je to dôležité aj pre nás ostatných? Pretože chod spoločnosti a jej budúcnosť závisí aj od správneho prerozdelenia týchto prostriedkov. Preto nás všetkých chcem povzbudiť, aby sme v rámci sociálneho učenia Cirkvi ukazovali hodnotu dobrej remeselnej práce, sami ju propagovali dobrou a kvalitnou prácou, a aby sme si vedeli vážiť ľudí, ktorí nás obklopujú svojou prácou a výsledkami svojej práce. Svojimi konkrétnymi výsledkami hodnôt.

 Juraj Spuchľák, dekan – farár