Premení nás

           Priateľstvo medzi Abrahámom a Bohom bolo veľmi silné. Zmluva, ktorú uzavrel s Bohom, prenikla celý jeho život a premenila ho. Svojou vernosťou, oddanosťou a bezmedznou dôverou bol Abrahám skutočným Božím priateľom.
       Aj ja som pozvaný byť Božím priateľom. Boh chce, aby sme ako priatelia mali všetko spoločné. Boh chce, aby v tomto priateľstve bolo vzájomné darovanie. Boh chce, aby to priateľstvo spodobňovalo.
           Chce premeniť moje telo patriace zemi a urobiť ho podobným svojmu nebeskému telu. Boh sa vo svojom priateľstve voči človeku celkom pripodobnil človeku.  Teraz je rad na človeku, aby dokázal svoje priateľstvo, aby žil milosťou posväcujúcou, ktorá premieňa, aby sa usiloval pripodobniť sa Ježišovi. Premenený Kristus sa zaskvel jasom slávy, aby mi ukázal to, k čomu ma pozýva. Cesta k tomuto cieľu je celkom obyčajná, ako obyčajný a plný kríža bol Ježišov život.

          Môžem sa stať milovaným Božím synom, ak sa pripodobním Ježišovi, ak mu umožním, aby žil vo mne, ak mu dovolím, aby ma premenil na seba…
Budem ním premenený, ak prijmem to, čo on zjavil svojimi slovami a životom: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“

                                  Marek Gavalier  kaplán