Prijať svetlo

          Boh poslal svojho syna, aby svet spasil. To je základná myšlienka evanjelia. Apoštol Pavol prehlbuje túto tému. Boh si nekonečne zamiloval človeka. Jeho milosťou je človek spasený, lebo hriechom bol mŕtvy, ale Boh ho kriesi k životu, dovoľuje mu zasadnúť v nebesiach, aby mu ukázal nekonečné bohatstvo svojej milosti. A to všetko dáva človeku nie pre jeho zásluhy, lebo aj dobré skutky majú svoj pôvod v milosti, Boh dal človeku možnosť ich konať. 
          Milosť vyslúžil svojou smrťou Ježiš Kristus, ktorý, po zdvihnutý na zem, všetkých priťahuje k sebe. Všetka tá Božia milosť je pre človeka. Predmetom všetkej Božej starostlivosti je človek, človek neraz veľmi hriešny, človek hlboko zakorenený v zlobe. Božie slovo hovorí o tých, ktorí urážali Božích poslov, ktorí sa vysmievali jeho prorokom, ktorí si nevšímali jeho slová, až keď zacítili ťarchu babylonskej ruky, obrátili sa k svojmu Bohu. 
          Boh posiela svojho syna, aby nás spasil. Mňa, ktorý som sa mu tak často protivil, mňa, ktorý nie vždy zachovávam jeho slová. Svojou láskou ma chce pritiahnuť k sebe… Ak chcem, mocou jeho milosti môžem ožiť.  
        Pozrime sa na konanie apoštolov, ktoré je veľmi zvláštne. Zabraňujú im hlásať Kristovo učenie a oni naďalej hovoria v jeho mene. Zatvoria ich do väzenia a oni po zázračnom oslobodení znova ohlasujú. Keď prichádza stráž opäť ich uväzniť, sami, bez odporu, ich nasledujú. Prečo to robia? Prečo sa vystavujú nebezpečenstvu? Prečo neukryjú takú vzácnu pravdu?
             Pochopiť to môžeme len vo svetle Kristových slov:“ Ale kto koná pravdu, ide na svetlo…“  Iba zlé skutky potrebujú závoj temnoty. Len ten, kto miluje tmu, sa bude ukrývať, lebo klamstvo a pokrytectvo má strach zo svetla. Oni milovali Svetlo, ktoré prišlo na svet. Oni milovali Svetlo a prijali ho. Nemajú čo skrývať… Preto, podobne ako Kristus, učia verejne, lebo pravdu neslobodno ukrývať. Pravdu totiž nemožno ukryť.
          Prijal som Svetlo a milujem ho? Vyznávam verejne túto pravdu? Neukrývam niečo z nej? Božiu pravdu treba hlásať verejne, otvorene a všade. Božiu pravdu treba vždy hlásať, aj keby som mal preto trpieť. Tak môj život bude svedectvom pravdy, svedectvom, že milujem Svetlo. 

Marek Gavalier, kaplán