Púpava

          Byť chúlostivý ako púpava, nie je priaznivé prirovnanie, hoci si neuvedomujeme, čo vedia odborníci, že kvetnatá rastlinka našich lúk so žltými kvetmi je vlastne veľmi silná s vlastnosťami buriny. Rastliny vôbec majú svojich priateľov, ale aj iné rastliny – predátorov, a obmedzujúce životné podmienky. Ak by ich nemali, ich rast by bol nekontrolovateľný. Preto ak by konkrétne púpava nemala nijaké zábrany v raste, tak za štyri roky by naplnila celú zem. Na zemi by neboli nijaké iné rastliny, iba púpava…
          Aj naše schopnosti majú limity v nás alebo okolnosti, ktoré dávajú priestor iným vlastnostiam našim, ale aj vlastnostiam iných ľudí.
          Istý štátnik povedal: Internet a sociálne siete v nás vytvárajú ilúziu slobody bez  zodpovednosti, no v skutočnosti nás riadia algoritmy a umelá inteligencia, celé sociálne siete sú založené na princípe masového šírenia, algoritmu presúvania do ďalších oblastí a na princípe návykovosti. Dodajme, že hoaxy a nenávisť možno šíriť aj bez internetu. Slovami alebo skutkami. A hoaxy plnia nielen nemocnice, ale aj peklo. A naše srdcia otroctvom. V prvom prípade obeťami, v druhom páchateľmi zla.
          Ako to podľa Košturiaka povedal istý starý indián chlapcovi: V každom z nás žije dobrý a zlý vlk. Dobrým vlkom je naša ochota, dobrosrdečnosť, priazeň, žičlivosť. Zlý vlk – to je naša lenivosť, zloba, pomstychtivosť či posudzovanie.
Chlapec sa opýtal: A ktorý vlk je silnejší?
Starý indián odpovedal: Ten je v tebe silnejší, ktorého viac kŕmiš…
          Sloboda bez zodpovednosti je anarchia v nás a spoločnosti. A vykŕmený zlý vlk.

Juraj Spuchľák