Púť Budkov a Objav svoju farnosť

KLIKNITE TU: SKM_C3350i21052914130

Radi by sme vám predstavili projekt Rady pre mládež a univerzity KBS – Objav svoju farnosť. Tento projekt pripravila pracovná skupina Rady pre mládež a univerzity KBS. Ide o predstavenie života vo farnosti jazykom blízkym mladým ľuďom. Projekt má tri fázy, v tejto chvíli končíme prvú fázu, v ktorej venujeme pozornosť mladých na to, že farnosť je miesto, kde patria. V ďalšej fáze sa chceme venovať téme možnosti načerpania vo farnosti v tretej a poslednej fáze chceme pozvať mladých, aby vyšli zo seba a stali sa aktívnymi vo svojej farnosti.

Celá táto iniciatíva prebieha online na týchto webových stránkach: 

mladez.kbs.sk http://bit.ly/Objavsvojufarnost

Pán Boh zaplať!