PÚŤ ZAĽÚBENÝCH – POZVÁNKA

                                                           Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa 
uskutoční 20. februára 2021. Tento 14. ročník bude veľmi špecifický – po 
prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre 
všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre 
jednotlivcov. Medzi vrcholy púte patrí streamovaná sv. omša, ktorú bude 
v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie celebrovať otec biskup Jozef 
Haľko. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás!