Rezervácia termínu na sv. spoveď

Veriacim, ktorí v súlade s Uznesením Vlády SR č. 160/2021 vyhláseným v Zbierke zákonov SR č. 104/2021, opustia svoju domácnosť z dôvodu naplnenia aspoň jedného z odsekov 1 až 30 predmetného Uznesenia (predajňa potravín/drogérie, lekáreň, pošta, banka, a atď.), v rámci ich nevyhnutnej cesty za týmto účelom, ponúkame vyslúženie sviatosti zmierenia v sakristii farského kostola alebo na fare podľa uvedeného času, pri dodržaní opatrení Vyhlášky č. 131 a Vyhlášky č. 133 Úradu verejného zdravotníctva SR nasledovným spôsobom:
• na internetovej stránke našej farnosti je formulár s kolónkami termínov, do ktorých si vopred rezervujete deň a čas, kedy chcete prísť na sv. spoveď
• do formulára stačí uviesť iniciály alebo iba meno – napr. M.K. alebo Peter
• rezervovaný termín príchodu na sv. spoveď prosíme dodržať
• spovedať sa bude v sakristii farského kostola
• kajúcnik sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu, alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o podaní vakcíny proti ochoreniu COVID – 19 (okrem výnimiek daných vyhláškou ÚVZ)
• kajúcnik do sakristie vstúpi s respirátorom alebo obdobným prostriedkom (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1
• kajúcnik, čakajúci na sv. spoveď, bude čakať v exteriéri pred kostolom pri dodržaní rozostupov 2 m medzi osobami
• kňaz bezprostredne po svätej spovedi podá kajúcnikovi Eucharistiu,
• kajúcnik Eucharistiu príjme pred kňazom
• modlitbu po sv. spovedi, po sv. prijímaní a pokánie za hriechy si kajúcnik vykoná súkromne (môže aj neskôr, doma)
• spovedáme iba farníkov farnosti Trstená
• spovedanie vo fare a sakristii farského kostola v Trstenej štvrtok 24.03. až streda 31.03. : 12:00 – 14:00 hod. 15:00 – 17:00 hod.
Nižšie nájdete rozpis všetkých termínov: