Nedeľná akcia zrušená

Upozorňujeme veriacich, že na základe rozhodnutia KBS sa nedeľná akcia ruší.
Prajeme veriacim veľa trpezlivosti a Božieho požehnania.

Juraj Spuchľák, farár – dekan