Ruženec a zmierenie …

          Drahí bratia a sestry,
          dňa 11. februára 1858 bolo prvé zjavenie Panny Márie v Lurdoch. Malej Bernadete s zjavila Panna a Bernadeta sa počas následných zjavení pod jej dohľadom modlila už vtedy známu modlitbu – ruženec. „Lurdy sú miestom, ktoré si Boh vyvolil. Chcel, aby práve tam zažiaril mimoriadny lúč jeho krásy. Počnúc štvrtým zjavením, zažala Bernadeta požehnanú sviecu vždy, keď prišla k jaskynke. Držala ju v ľavej ruke, až kým sa Panna Mária nezjavila. Bernadete začali neskôr spontánne dávať sviece rôzni ľudia, aby ich pozapichovala do zeme v jaskyni. Čochvíľa začali ľudia nosiť na toto miesto svetla a pokoja vlastné sviece. Aj sama Božia Matka prezradila, že sa jej takýto prejav úcty s tisíckou sviec páči. Svietia od tých čias nepretržite na jej slávu. Plamene prebleskujú na skale zjavenia. Vždy tam žiari nejaká svieca sťa horiaci krík: vo dne aj v noci, v lete i v zime. Zapaľujú ich modlitby pútnikov a chorých, ktorí nimi vyjadrujú svoje starosti a potreby, ale predovšetkým svoju vieru a nádej. … Počas zjavení sa dalo postrehnúť, že Bernadeta sa modlí ruženec pod Máriiným dohľadom. Keď Bernadeta recitovala slová: „Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov”, Panna Mária sa jednohlasne modlila s ňou. Ide o takzvanú doxológiu, ako túto formulu nazývajú teológovia. A Božia Matka sa túto doxológiu modlila s malou Bernadetou. To len potvrdzuje fakt, že modlitba ruženca má hlboký teocentrický charakter. Keď sa modlíme ruženec, Mária nám ponúka svoje srdce a svoje oči. Môžeme kontemplovať život jej Syna Ježiša Krista.” (Bande, Paul: Benediktov čas, str. 137).
          Vo chvíľach potreby zmierenia medzi nami Vás prosím o modlitbu ruženca s myšlienkou zmierenia, aby sme sa pokojne k sebe správali a naznačovali a neodsudzovali sa navzájom. Dovoľte mi prispieť k tomu úsiliu aj našou modlitbou rehoľníc, rehoľníkov a kňazov a mnohých v našej farnosti. Ako ovocie Vašej modlitby a dobrej vôle i starostlivosti otca biskupa je nová posila – pán kaplán Ing. Mgr. Marek Gavalier, ktorého vítam v našej farnosti a zároveň od 12. septembra 2021 bohoslužby na sídlisku Západ o 14.00 hodine budú nateraz na ploche ihriska a v zlom počasí v pripravenej hale. 

          Nech Pán posilní naše mysle v láske a v hľadaní pokoja pre naše srdce. Majme dobrú vôľu. Ako Panna Mária, nesme pokojne Ježiša do sŕdc ako príbytkov našich blízkych a všetkých, s ktorými sa stretneme.

Juraj Spuchľák, dekan – farár