ŠIESTA NEDEĽA “CEZ ROK” “A” – 16.02.2020

Srdce je to miesto, kde sa o všetkom rozhoduje …

         „Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou cudzoloží vo svojom srdci.“
Bratia a sestry, srdce je to miesto, kde sa o všetkom rozhoduje. A preto je veľmi dôležité, čo doň pustíme – čo čítame, pozeráme, počúvame, čo rozprávame, ako rozprávame. Také sú potom naše myšlienky a túžby, ktoré sa chcú realizovať.
          Mnohé filmy, ako že pre mládež, sú len o sexe, ktorý sa predstavuje ako hra. Sú to smutné filmy, a mladí, ktorí na to naletia, majú neraz smutný život. Uchovať si čisté srdce v oblasti čistoty, znamená nevystavovať sa príležitosti pre hriech. Počuli sme v evanjeliu: „Ak ťa zvádza na hriech oko, vylúp ho a ak ruka, odtni ju.“ Tu nejde o doslovnosť, to je semitský spôsob vyjadrovania. Zmysel týchto slov je v tom, aby sme sa rázne dištancovali od toho, čo nás zvádza k hriechu.
          Bratia s sestry, Pán Ježiš nás chce posunúť v našom chápaní Božích prikázaní ďalej, chce vychovávať naše svedomie. Len vtedy, keď pôjdeme v plnení Božej vôle ďalej a hlbšie ako zákonníci a farizeji, len vtedy sa začne v našom živote uskutočňovať nebeské kráľovstvo a budeme Božími ľuďmi.

Martin Tešla, kaplán