Slávnostné otvorenie Krypty Farského kostola sv. Martina

Dňa 09.05.2018 bola slávnostne otvorená a sprístupnená krypta Farského kostola sv. Martina v rámci realizovanej konferencie v rámci projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“, č. PLSK. 01.01.00-SK-0020/16.


Obsah krypty pod Kostolom sv. Martina má nevyčísliteľnú hodnotu a je slovenským unikátom. Prvýkrát bola krypta otvorená v roku 2009, kedy bol realizovaný rozsiahly pamiatkový výskum historikom a genealógom Denisom Pongráczom, ktorý financoval trstenský rodák Mikuláš Trstenský. Záver výskumu hovorí: zachované, bohato zdobené a ručne maľované rakvy sú historickým pokladom s veľkou dokumentačnou a etnografickou hodnotou, jedinou svojho druhu na Slovensku. Je pre nás obrovským prínosom a potešením, že vďaka realizácii projektu sa nám podarilo sprístupniť tak unikátne a významné kultúrne, historické dedičstvo a pevne veríme, že truhly s najvzácnejšími maľbami sa nám podarí zreštaurovať a taktiež sprístupniť. Prehliadku krypty si je možné dohodnúť v Turisticko-informačnom centre mesta Trstená alebo využiť akcie, kedy bude krypta otvorená.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V –A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

ThLic. Ing. Jaroslav Chovanec