Farské divadlo

Na začiatku bol jeden nápad. K nemu sa pridalo pár nadšencov, ktorých spájala chuť zabávať sa divadlom a túžba podeliť sa s radosťou, ktorú pri tejto zábave prežívajú, aj s ďalšími ľuďmi. Keďže pán farár Jaroslav Chovanec s nápadom súhlasil a prisľúbil pomoc,  vzniklo ochotnícke divadlo pod zastrešením farského úradu.  Písal sa rok 2009.

Plní nadšenia sme začali s nácvikmi. Nebolo ľahké nájsť systém, ktorý by ako tak vyhovoval každému členovi. A tak sme skúšali, obmieňali, vymieňali sa protagonisti…  Potom prišiel nápad nacvičiť vianočné predstavenie a tak sa pôvodné nacvičovanie načas prerušilo a dali sme prednosť biblickej téme. Snáď aj preto nacvičenie našej prvej klasickej veselohry trvalo takmer 2 roky. Ale úspech vianočného predstavenia nás povzbudil a tak sme s chuťou  /a niekedy veru niektorí  aj s nechuťou / pokračovali.  No a úsilie, hoci pomerne dlhé, nebolo zbytočné- nacvičené predstavenie čakalo na svoju premiéru.   Medzitým však začalo mesto rekonštruovať kultúrny dom a tak premiéra nebola na domácom javisku, ale v Habovke. Až po viacerých vystúpeniach mimo mesta, keď rekonštrukcia nášho kultúrneho stánku finišovala a kinosála v Trstenej už bola k dispozícii, malo farské ochotnícke divadlo premiéru na domácej scéne.  Toto vystúpenie a odozva publika boli pre všetkých členov veľkým povzbudením. Azda až vtedy sme si boli istí, že  má cenu pokračovať ďalej.

V súčastnosti má farské ochotnícke divadlo  23 členov, z toho 14 aktívnych.

Počas necelých 4 rokov sa Farské ochotnícke divadlo predstavilo s týmto repertoárom:

  • 2010- vianočné predstavenie „… v plnosti času“
  • 2010- 2011 – Ženský zákon
  • 2011- hudobnodramatické spracovanie tém z histórie mesta počas osláv výročia mesta
  • 2012- hudobnodramatické spracovanie Ježišovho života a smrti na Škapuliarsky odpust
  • 2012- divadelná scénka „Hrnčiari“ na  Martinský jarmok
  • 2012- 2013- Kamenný chodníček

IMG_8447