Miništrovanie

Sme mladí chlapci, ktorí sme sa rozhodli venovať svoj voľný čas službe Bohu.
Našou úlohou je pomoc kňazovi pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch. Stretávame sa, hrávame futbal či rôzne spoločenské hry, mávame opekačky, výlety .
Veľmi radi privítame aj nových členov, ktorí majú chuť miništrovať. Stačí keď prídete aspoň 10 minút pred začiatkom ktorejkoľvek sv. omše do sakristie.

0001-WEB