Spevácke zbory

V našej farnosti účinkujú tri spevácke zbory. Zmiešaný mládežnícko- detský zbor Mária, mládežnícky zbor Alfa a mužsko-ženský zbor Tristianus.

Zbory svojou činnosťou skrášľujú liturgiu, ako sú detské sväté omše, rodinné sv. omše, dotvárajú atmosféru farských slávností. Pripravujú alebo pomáhajú pri rôzny farských, farsko-mestských  akciách: Jasličková pobožnosť, Spievajme Márii, Trstenská organová jeseň, benefičné koncerty, a rôzne iné podujatia.

Všetci, ktorí máte záujem sa zapojiť  do ktoréhokoľvek zboru, pozrite si bližšie informácie v jednotlivých sekciách zborov.