Zbor Alfa

Históriu nášho zboru, je ťažké dátumovo zadefinovať. Mládež našej farnosti sa niekoľko rokov stretávala pri svätých omšiach, pričom naše stretnutia neboli pravidelné.  V roku 1997 sme boli oslovení vtedajším správcom farnosti, Vdp. Michalom Tondrom, ktorý nás požiadal o pravidelné spievanie na svätých omšiach a pomoc pri liturgických spevoch. Od Veľkej Noci toho roku môžeme teda datovať vznik speváckeho zboru Alfa, ktorý začal pravidelne fungovať najprv pri svätých omšiach a neskôr aj na rôznych festivaloch – pravidelne Spievame Márii, Verím Pane, Spievame Pánovi v Ružomberku.

DSCN3071