SMÚTOČNÝ OZNAM

Dňa 30. augusta 2019 vo veku nedožitých 93 rokov, posilnená sviatosťami, zomrela pani Kristína Galisová, rod. Šprláková, matka pána biskupa Tomáš Galisa.
Svätá omša s pohrebnými obradmi začne v utorok 3. septembra 2019 o 14.00 h vo Farskom kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach.
Nech odpočíva v pokoji!