Spišská Kapitula

V Nedeľu 17.apríla sme sa my, pár birmovancov vybrali na Deň otvorených dverí Spišskej Kapituly s pánom kaplánom Ľubošom Laškotym, sestrou Damiánou a Zuzkou. Pred odchodom sme sa stihli pomodliť v kostole.

Cestu tam sme zvládli úspešne. Ako sme prišli, tak sme si hovorili, že tu sa človek stratí a aké to tu je obrovské. Pán kaplán nás doviedol do kaplnky, v ktorej sme sa pomodlili ranné chvály. Po nej sme šli na slávnostnú sv. omšu, ktorú celebroval náš diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Zarazilo nás to, čo sa počas nej dialo. Medzi kandidátov diakonátu a kňazstva boli prijatí ôsmi bohoslovci.

Program ďalej pokračoval diskusiou s pánom kaplánom Ľubošom, počas ktorej nám zahrala kapela Men in black. Po obede sme si obzreli izbu bohoslovca Filipa, s ktorým sme sa aj zoznámili. Neskôr pre nás pripravili rôzne aktivity, ktoré sme s veľkou radosťou podstúpili.

Cesta naspäť bola veľmi bezpečná, ale aj zábavná. Ešte raz sa chcem poďakovať pánovi kaplánovi Ľubošovi Laškotymu, Zuzke a sestre Damiáne že mali odvahu nás tam zobrať. Patrí vám veľké Pán Boh zaplať!

Jakub Barón