Stráženie kostola pred nepovolanými

          Máme tu veľmi dobrý zvyk: v našej farnosti je celý deň otvorený kostol. Počas dní vyloženia Eucharistie je v zadnej časti kostola jeden človek, ktorý dozerá na to, aby nedošlo k zneucteniu Eucharistie a aby bol v kostole poriadok
          To znamená, že nielen ten, čo má službu, ale aj ostatní máme dbať o to, aby sa do kostola nedostali ľudia, ktorí majú agresívne chovanie, ktorí sú opití, alebo ľudia, o ktorých možno oprávnenie predpokladať, že sa tam neprišli modliť. Ale kradnúť alebo ničiť.
          Preto Vás veľmi prosím, aby ste dbali, zároveň prosím o slušnosť i ráznosť pri dojednaní poriadku a prípadne volajte aj mestskú alebo štátnu políciu. V každom prípade ak vidieť aj v kostole človeka, ktorý má zdravotné problémy, napríklad odpadne, alebo javí známky zlej zdravotnej dispozície, je potrebné ho osloviť, overiť si predpoklad potreby ošetrenia a zavolať na č. 155 – rýchlu zdravotnú pomoc. Prípadne oslovili kostolníka.
          Prosím vás takisto, aby ste v kostoloch nenechávali vo svojich laviciach vreckovky. Hygienické vreckovky sú na jedno použitie, hoci je logické, že človek niekedy použije viackrát, ak to vyžaduje momentálna situácia. No nie je dobré ani hygienické, aby sme nechávali vreckovky v lavici. Ďakujem Vám za pochopenie.