Štvrtá adventná nedeľa – 22.12.2019

Stretnutie dvoch žien v požehnanom stave …

Milí bratia a sestry!
           Dnešné evanjelium opisuje stretnutie dvoch žien v požehnanom stave: Alžbety a Márie. Bolo to stretnutie naplnené veľkou radosťou, lebo Alžbeta po mnohých rokoch čakania a ponižovania od ľudí za to, že je neplodná, počala dieťa.
         A Panna Mária, ktorú Alžbeta oslovila ako Matku Pána, nosila pod srdcom Ježiša, Božieho Syna, ktorého storočia očakával Izraelský národ.
Čakanie Alžbety aj Izraela sa naplnilo. O advente sme v uplynulých týždňoch hovorili ako o čase radostného očakávania. Čítali sme state o Jánovi Krstiteľovi, ktorý nás od rieky Jordán vyzýval na pokánie, na vyrovnanie chodníkov a narovnanie ciest do našich sŕdc.
        Čas adventu sa napĺňa. Ak je advent čas očakávania, tak Vianoce sú časom radostného stretnutia. Stretnutia človeka s vteleným Bohom, Božím dieťaťom.
        Bratia a sestry, zo srdca vám prajem, aby ste sviatky narodenia Pána prežili naozaj duchovne v kruhu vašich blízkych. Nech novonarodený Kristus prežiari vaše životy, vaše vzťahy. Požehnané sviatky vám všetkým!

Martin Tešla, kaplán