Svätý Martin je s nami

          Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.
          Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.
          Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?
         Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.
          Sv. Martin bol vojak, ktorý sa stal kresťanom, ale stále zostal človekom. Aj v armáde sa správal zhovievavo k ostatným vojakom aj k svojmu sluhovi. Keď bol sluha unavený, poslúžil mu Martin. Každý z nás asi dobre pozná príbeh v ktorom sa podelil s polovicou vojenského plášťa s chudobným žobrákom a nasledujúcu noc sa mu zjavil Pán Ježiš a hovoril: „Martin, ešte ako katechumen, ma zakryl týmto plášťom.“ To nebol jediný dobrý skutok jeho života! A tento skutok vykonal ako katechumen –ten, ktorý sa prihlásil na prípravu na krst a tým, že ho ako mladého vojaka prevelili do iného mesta, ešte prípravu nezačal. Koľko náboženského vzdelania máme my oproti nemu v tom čase. Keď sa vo svete rozpráva o jednom dobrom skutku sv. Martina, tak to má význam. Nech sa tak vyjadrujú o každom kresťanovi – žije ako Pán Ježiš –kade chodí, dobre robí. To je cieľ kresťana – nasledovať Pána Ježiša. Aby sme minuli tento cieľ stačí nerobiť nič. Prehliadať trápenia blížnych, myslieť iba na seba… Možno sa bude na zemi tak žiť dobre, ale ako ťažko by nám bolo potom na Božom súde o ktorom nevieme ani deň, ani hodinu, kedy pre nás príde. Chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Niekedy chudobných materiálne, inokedy smutných, chudobných duchovne… A keď prosíme Pána, on nám ukáže tých, ktorí potrebujú pomoc v nejakej podobe. Sv. Martin sa celý život usiloval slúžiť. Niekedy chudobným, inokedy tým, ktorí potrebovali povzbudenie… Aj dnes bude veľa príležitostí na službu nášmu Pánovi v blížnych, nech je v tom pre nás sv. Martin povzbudením. 

Dominik Jamrich