Svätý Otec František menoval nového spišského pomocného biskupa

Spišská Kapitula 25. marca (TK KBS) Pápež František dnes vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním dp. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku.

Menovanie nového biskupa je výrazom pastierskej starostlivosti Svätého Otca o dobro veriacich ľudí na Slovensku, aby mu nechýbali dobrí duchovní pastieri, ktorí budú napĺňať poslanie Cirkvi – sprevádzať Boží ľud po ceste k večnému životu. Zároveň je výzvou pre všetkých ľudí, aby novomenovaného biskupa sprevádzali svojimi modlitbami a obetami.
Novému spišskému pomocnému biskupovi bolo pridelené titulárne sidlo Quiza.

Životopis nového spišského pomocného biskupa – nominanta Jána Kuboša:
Dp. Ján Kuboš sa narodil 28. februára 1966 v Trstenej (54 rokov). Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave.
V roku 1998 získal licenciát z kánonického práva na KUL v Lubline a v roku 2002 doktorát z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.

Zastával nasledovné úrady:
– 1. júla 1989 – 27. septembra 1989: kaplán, Podolínec
– 28. septembra 1989 – 25. mája 1990: základná vojenská služba
– 26. mája 1990 – 30. júna 1990: kaplán, Svit
– 1. júla 1990 – 31. júla 1990: kaplán, Liptovský Mikuláš
– 1. augusta 1990 – 31. augusta 1991: kaplán, Ružomberok
– 1. septembra 1991 – 30. júna 1997: farár, Liptovská Osada
– 15. marca 1993 – 1. júla 1997: pastoračná služba väzňom
– 15. marca 1994 – 30. júna 1994: excurrendo, Liptovská Lúžna
– 1. septembra 1997 – 30. júna 2017: špirituál kňazského seminára a odborný asistent religionistiky na RK CMBF UK – TI v Spišskom Podhradí
– 1. decembra 1998 – 30. novembra 2008: člen Diecéznej liturgickej komisie
– od 27. júna 2001: člen Komisie KBS pre klérus (koordinátor diecézneho tímu pastorácie povolaní)
– od 1. decembra 2001: sudca cirkevného súdu
– 13. marca 2014 – 12. marca 2019: člen diecéznej liturgickej komisie
– od 4. júla 2017: člen kňazskej rady ex offo, dekan Kežmarského dekanátu a dekan-moderátor Podtatranských dekanátov, farár v Kežmarku
– 25. marca 2020 ho pápež František vymenoval za spišského pomocného biskupa
Plynule hovorí po francúzsky, rusky a poľsky, pasívne taliansky a anglicky.