Sviečka za nenarodené deti

Fórum života už 21. krát organizuje tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si deti, ktoré sa nemohli narodiť. Preto pozývame všetkých ľudí, aby si v tomto čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domovou či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!
V rámci podujatia sa dajú kúpiť sviečky za nenarodené deti – a to plastová v cene 2 €, či sklenená v cene 5 €. Nárast nákladov nás prinútil zvýšiť cenu plastovej z 1 € na 2 €. Sviečky sa budú predávať v niektorých farnostiach najmä okolo 2. novembra. Aj tento rok bude možné zapáliť online sviečku na stránke www.sviecka.forumzivota.sk, kde ju môžete umiestniť kdekoľvek na Slovensku či vo svete, stačí zadať adresu na akom mieste chcete, aby horela. Fórum života a jeho projekty je možné podporiť aj zaslaním darcovskej SMS správy v hodnote 5 € s textom DMS SVIECKA na číslo 877.
Zakúpením sviečky podporíte projekty a činnosť Fóra života, a to:

  • konkrétne riešenia ťažkých životných situácií tehotných matiek, dievčat, rodín a jednotlivcov (Zachráňme životy, Centrum konkrétnej pomoci FEMINA Snina a Prešov),
  • centrá pre rodinu, kde nájdu pomoc ľudia v núdzi (Sieť pomoci),
  • informačné kampane, ktoré scitlivujú spoločnosť v témach ochrany počatého života (25. marec – Deň počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodené deti),
  • vydavateľskú činnosť a vzdelávanie detí, mládeže aj dospelých (návštevy škôl, prednášky, konferencie a publikácie).
    Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom a podporovateľom, ktorým spolu s nami záleží na dôstojnom živote pre všetkých.