testoznamov

Siedma nedeľa “cez rok” “A” – 23.02.2020

Liturgický prehľad:

Farský kostol sv. Martina:

Pondelok

 

06.00

18.15

Na úmysel otca biskupa Štefana

Za Božiu pomoc rodine

Utorok

 

06.00

18.15

+ Ľudovít a Magdaléna

+ Ján a Matej

Streda

Popolcová streda – prísny pôst a zdržiavanie sa m. p.

06.00

18.15

 
Štvrtok

 

06.00 Jozef Dafčík – 1. výročie
18.15 + Augustín a Anna
Piatok

Výročie ukončenia pontifikátu Benedikta XVI. (2013)

06.00

18.15

Na úmysel otca biskupa Štefana

+ Augustín a Anna

Sobota

 

06.00 Na úmysel otca biskupa Štefana
18.15 + rodičia
 

Nedeľa

Prvá pôstna nedeľa “A“ – zbierka na charitu

7.00  
8.30  
10.30

14.00

Za veriacich

Krížová cesta

Upratovanie: o upratanie kostola na piatok po svätej omši prosíme: Podľa nového rozpisu: Jána Kollára, Janka Kráľa, Pod Vápenicou. Pán Boh zaplať! – Za upratovanie a trpezlivosť.

 

Príspevky na projekt zastavení krížovej cesty v Trstenej

Viacerí žiadate o zverejnenie čísla účtu na tento projekt. Ďakujem za záujem o pomoc pri jeho realizácii. Zbierka v kostole nebude. Osobitný účet na projekt: SK75 0900 0000 0051 5352 7949. Pán Boh zaplať! Priebežne oznamujem sumu na účte: 15490.-€.

 

Poklona Sviatosti Oltárnej:

Bratia a sestry, v piatok po Popolcovej strede bude poklona Eucharistii– celodenná. Po svätej omši bude jej druhá fáza – s mladými a birmovancami – až do 22. hodiny, kedy bude požehnanie. Prosme za priebeh volieb na Slovensku. Za všetkých našich spoluobčanov.

Týmto pôstom začínajú aj pravidelne Štvrtkové celodenné adorácie, ktoré budeme mať pravidelne aj po pôstnej dobe. Prosím, aby ste venovali pozornosť vo svojich modlitbách najmä evanjelizácii na našom sídlisku a všetkých mladých. Aby nám Ducha Svätý pomáhal poznávať cesty a spôsoby, ako ohlasovať evanjelium v celej našej farnosti a najmä našim rodinám a mladým, i deťom.          

 

ODPUSTKY

  1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

  1. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

Pobožnosť krížovej cesty:

Bude v piatky o 17.45 a v nedele o 14.00 – počas celého pôstneho obdobia.

 

PROSÍME VÁS…

Pre opakované nehody na cestách Žilinského kraja s obeťami – chodcami nás polícia prosí o nosenie reflexných prvkov pri ceste nielen do kostola.

 

 

 

Oznamy plus farnosť Trstená 23.02.2020

 

Tlačivá pre dve percentá z dane:

V našich kostoloch sú tlačivá pre darovanie 2{c23bec2a21a99fc47171c12331cc7928524b4e7f4587369ea36034df11853f82} z dane pre Spišskú katolícku charitu, Kňazský seminár, Katechetický úrad a Unitas. Unitas je spoločenstvo pre podporu kňazov Spišskej diecézy potrebujúcich pre starých a chorých kňazov.

Pán Boh zaplať! Vám všetkým, ktorí sa rozhodnete pre podporu našich diecéznych inštitúcií.

 

Púť za blahoslavenou Ankou Kolesárovou do Vysokej nad Uhom:

Milí mladí priatelia, milí birmovanci, pozývame vás na jednodňovú púť do Vysokej nad Uhom k našej slovenskej blahoslavenej Anke Kolesárovej, ktorá je patrónka tých, ktorí si chcú zachovať čisté a neporušené srdce. Táto púť sa uskutoční 21. marca 2020. Autobus bude odchádzať od kostola ráno o 7:00 predbežný príchod je večer okolo 21:00. Cena je 15€. Zahlásiť sa môžete v sakristii v kostole alebo birmovanci u svojich animátorov. Pri nahlásení sa je potrebné zaplatiť vopred.

 

Prednáška o ukončení vojny a jej obetiach:

Dovoľujeme si vás srdečne pozvať na prednášku s názvom:  „75. výročie oslobodenia Trstenej vo svetle nových faktov a novoobjavených skutočností“. Prednáška sa uskutoční v kinosále Domu kultúry dňa 6. 3. 2020 (piatok) o 16.00 hodine. Autorom prednášky je Marek Ďurčo.

Prednáška prezentuje dejiny nášho mesta v roku 1945 a sústreďuje sa na historické udalosti oslobodenia Trstenej a hornej Oravy.

Súčasťou prednášky budú aj ukážky vzácnych dokumentov z obdobia januára až mája 1945, ktoré sa našli v podkroví mestského úradu, keď začínala jeho komplexná rekonštrukcia. Tieto cenné zachované dokumenty dopĺňajú obraz o oslobodení regiónu hornej Oravy v zložitom období na konci Druhej svetovej vojny.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na tejto prednáške!

 

Štridsaťdňová pôstna výzva s katolíckou školou:

Každý deň od Popolcovej stredy v priebehu celého pôstneho obdobia bude na Facebookovej stránke školy uverejnený jeden pôstny skutok, ktorým sa v ten deň budeme formovať a pripravovať na Veľkú noc.

Budeme veľmi radi, ak sa do tejto aktivity spolu s nami zapojíte aj s propagáciou a zdieľaním.

 

Duchovná obnova – Spišská Kapitula

1.5. – 3.5.2020

PROSÍM PREČITAJ SI POZORNE NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE!

          Načo duchovná obnova?

Niekedy potrebuje človek vojsť do TICHA – a na nejaký čas odísť z kolotoča tohto sveta. Zamyslieť sa nad svojím vzťahom s Bohom, nad svojim životom, správaním, hodnotami, nad otázkami, ktoré má vo svojom vnútri… (A čas strávený v pokojnom prostredí Spišskej Kapituly ti v tom môže určite pomôcť.)

        

 Začiatok a koniec obnovy:

Začíname v piatok večer o 18:20 (bude aj sv. omša a aj večera). Príďte samozrejme aj skôr pred 18. hodinou – aby ste sa v pokoji ubytovali. Ak by niekto chcel – tak po dohode (stačí napísať napr. na email martinmajda@gmail.com) – môžete k nám prísť už vo štvrtok večer, keďže v piatok 1.5.  je štátny sviatok. Cestu na Sp. Kapitulu si skúste pozrieť a nejako skombinovať – a ak by mal niekto problém sa dostať, tak nám dajte vedieť – niečo vymyslíme. Skončíme v nedeľu obedom o 12:00, ale potom nasleduje program Dňa otvorených dverí – môžete ostať dokedy budete chcieť. Samozrejme môžete pozvať aj vašich známych, rodinu a pod. na tento deň a program.

          Program:

Bude pestrý – celý čas budete môcť byť na programe spolu s bohoslovcami, určite nebude chýbať sv. omša, modlitba, možnosť ísť na sv. spoveď – duchovný rozhovor (stačí len popýtať kňaza a dohodnúť sa), nejaká prednáška – určite aj o sv. Jánovi Pavlovi II., keďže tento rok si pripomíname 100 rokov od jeho narodenia, čas na ticho, šport, hru, prechádzku… 

        Správanie:

Asi to netreba osobitne pripomínať – treba mať len na pamäti že je to duchovná obnova a že budete v kňazskom seminári. Dosť dôležité je vedieť byť ticho a odtrhnúť sa od internetu.

           Čo si so sebou vziať?

No určite mnohé veci osobnej potreby – ako veci na spanie, prechádzku, do kostola, na osobnú hygienu, prezuvky, uterák, doklady, kartičku poistenca, lieky, niečo na písanie, peniaze si môžete vziať, ale nie veľa. Cena za celý pobyt – vrátane všetkého potrebného – je 10 eur. To stačí zaplatiť pri príchode.

Ak máš nejakú špeciálnu diétu, alebo vážnejšiu chorobu a musíš brať pravidelne lieky – je potrebné nás na to dopredu upozorniť.
          Ešte nemáš 18 rokov?

V tom prípade by sme potrebovali papier o tom, že tvoji rodičia vedia o tom, že k nám prídeš a že s tým súhlasia. Každý si to môže aj sám doma pripraviť a potom na duchovnú obnovu prosíme priniesť.
Na počítači, alebo aj ručne napíš: 

Ja ………………………..(napíšeš meno rodiča) súhlasím, aby sa môj syn ……………………(napíšeš meno) narodený:………………………….(napíš dátum narodenia) zúčastnil na duchovnej obnove v Sp. Kapitule od ……………………. do ……………………………
Napíš dátum a miesto bydliska a rodič nech to ešte podpíše.

Ak by ste mali akékoľvek otázky – len sa opýtajte.
A ak by sa vám po prihlásení zmenili plány a nemohli by ste prísť – prosím dajte nám čím skôr vedieť, aby sme vedeli zabezpečiť všetko potrebné okolo ubytovania, stravy a podobne.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

 

PS: Duchovná obnova je určená pre chlapcov stredoškolákov a starších.

Potvrdenie o prihlásení určite dostanete – najneskôr po ukončení prihlasovania.

Prihlasovanie je do: 20.4.2020

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

https://docs.google.com/forms/d/1TI_4xYpLF8DFXHBe0htFIPSIsZWO_4UxlCzfk0a7LNs/viewform

 

Siedma nedeľa “cez rok” “A” – 23.02.2020

Liturgický prehľad:

Filiálky:

Pondelok

 

 

 

   
Utorok

 

     
Streda

Popolcová streda – prísny pôst a zdržiavanie sa m. P.

Ú

Z

16.30

17.30

+ Ondrej a Rozália Katreník

Za Božiu pomoc Martinovi – 50 r.

Štvrtok

 

     
Piatok

Výročie ukončenia pontifikátu Benedikta XVI. (2013)

Z 17.30 Za členov ruže Božieho milosrd.
Sobota

 

     
Nedeľa

Prvá pôstna nedeľa v roku “A“ – zbierka na charitu

U 09.00  
Z 10.30  

 

Pán Boh zaplať!                                                                                            Juraj Spuchľák farár, dekan