Túžba po skutočnom šťastí

          Dnešné uvažovanie by som začal otázkou: Čo si deti vážia na svojich rodičoch? Odpovede môžu byť rôzne. Z mojej osobnej skúsenosti by som vyzdvihol to, keď ma rodičia vedeli za dobré pochváliť, keď som urobil niečo zlé, vždy s láskou napomenúť. Som im vďačný aj za cenné rady a povzbudenia do života. Zároveň nás učili dôverovať Bohu a navzájom i sebe.
          Božie slovo 15. nedele nás povzbudzuje prijať od Ježiša cenné rady a povzbudenia pre naše životy.   V prvom čítaní z knihy Deuteronómium čítame: „Budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a zachovávať jeho prikázania a nariadenia, napísané v tomto zákone, a obrátiš sa k Pánovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou.“  V Evanjeliu sa pýtajú Ježiša: ,,Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ ,,A kto je môj blížny?“
    Túžime v našom živote po skutočnom šťastí? Každý človek túži po ňom. Rozdiel je v tom, že všetci vidíme šťastie v niečom inom. Napríklad: rodina, peniaze, šťastný život, kariéra, priatelia a iné. Kresťan vie, že tým najväčším šťastím je pre nás Ježiš. Život človeka v spojení s Ježišom je predpokladom skutočného šťastia. Ježiš chce, aby sme boli šťastní, preto nezabúdajme prosiť o túto túžbu po skutočnom šťastí. Je tu však niečo, čo môžeme nazvať „zlodej šťastia.“ To, čo nám berie radosť, šťastie z našich sŕdc je hriech. Naša spoločnosť a vzťahy sú poznačené silou zla: pýchou, sebectvom, mamonou, virtuálnym svetom, konzumizmom a materializmom. Z ľudských sŕdc vyhasína láska, ľudskosť a úcta. Potrebujeme ich obnoviť a vyprosiť viac Božieho požehnania, radosti a šťastia do našich rodín, vzťahov, priateľstiev, spoločenstiev a komunít. Vtedy zavládne harmónia v našich životoch. Myslím si, že skutočné šťastie je, keď človek úprimne miluje Boha a zanechá hlbokú pečať lásky v srdci druhého človeka. Spomínam si ako mi raz povedal jeden birmovanec: ,,pán kaplán žiť dnes Božie prikázania je staromódne.“ Čo poviete na to? Darí sa vám ich žiť a uskutočňovať v živote? Je to náročné, ale príkaz lásky k Bohu a blížnemu je stále aktuálny, živý a skutočný.
          Pápež František raz povedal:Veci sveta môžu nasýtiť nejakú túžbu, vzbudiť pocity, ale radosť zostáva na povrchu, nezostúpi dovnútra. To nie je skutočné šťastie. Skutočná radosť sa rodí zo stretnutia a zo vzťahu s inými (prijatí, pochopení, milovaní…).“
  Pane Ježišu naplň naše životy skutočným šťastím, tebou samým, posilňuj našu dôveru, lásku k tebe a naším blížnym.

Vladimír Bača, kaplán