Túžba Samaritánky a Nikodéma (4. časť) …

Milí bratia a sestry,
pokračujeme v našej katechéze o duchovnom svätom prijímaní.

Príprava na duchovné sväté prijímanie

Inokedy je možné, že niekto pocíti v okamihu túžbu po duchovnom prijímaní. Na takéto okamžité duchovné prijímanie nie je potrebný žiaden vyhradený čas ani osobitná príprava. Nie je potrebná žiadna osobitná modlitba, hoci ak ju formulujeme, môžeme ňou konkretizovať prax duchovného prijímania. Napríklad: „Môj Ježiš, príď ku mne“ alebo „Ježišu v Najsvätejšej sviatosti, milujem ťa.“

Dĺžka modlitby a duchovného svätého prijímania

Môže trvať veľmi krátko, ale aj dlhšie – polhodiny. Pre takéto viac či menej dlhé duchovné prijímanie sú vhodné zvyčajné prejavy pokánia, lásky a viery v skutočnú Kristovu prítomnosť osobitne v Eucharistii. Patrí sem i modlitba výslovnej túžby po Ježišovi vo sviatosti oltárnej, ktorá je aktom duchovného prijímania. Malo by sa pri tom predniesť aj poďakovanie za prijaté milosti a prosba k Ježišovi o vernosť, ako aj o iné želané milosti.

Typy na zbožné prežívanie duchovného svätého prijímania

Ako dodatočnú pomoc pre zbožné duchovné prijímanie si môžeme predstaviť samého seba pri prijímaní skutočnej Eucharistie. Ak má niekto živú spomienku na nejaký výnimočný deň svätého prijímania, napríklad na prvé sväté prijímanie, na svadobný deň, alebo deň duchovného povolania či vysviacky, bolo by dobré mentálne si túto príležitosť pripomenúť a túžiť prijímať rovnako vážne a zbožne aj teraz. Ďalšou užitočnou pomôckou by mohlo byť stanoviť si, ak je to možné, deň najbližšieho skutočného prijímania, a následne svoju túžbu upriamiť na konkrétne prijímanie Eucharistie v budúcnosti ako naplnenie prítomnej túžby. Tento postup môže byť nápomocný a prinášať útechu najmä matkám, ktoré nemôžu chodiť na svätú omšu a pristupovať k prijímaniu tak často, ako by chceli. To isté platí pre mužov, ktorí odchádzajú do práce skoro ráno a vracajú sa neskoro večer. Rovnako i deti, ak majú dostatok poznania, môžu duchovne prijímať už skôr, než pristúpia k prvému svätému prijímaniu.

Komu je duchovné sväté prijímanie určené?

Duchovné prijímanie je určené všetkým katolíkom, ktorí chcú žiť v milosti a prehlbovať svoj duchovný život. Je určené pre ženy v domácnosti a pracovníkov v administratíve, pre učiteľov i robotníkov. Pre túto formu zbožnosti nejestvuje prekážka ani nevhodná profesia. A tak každý deň je veľa príležitostí na uskutočňovanie duchovného prijímania. Ako sme vysvetlili vyššie, všetci tí, ktorí sa zúčastňujú na omši, ale nepristupujú k Eucharistii, môžu prijímať aspoň duchovne. Omša je skutočne tou hlavnou príležitosťou pre duchovné prijímanie, ak človek nedostáva samotnú sviatosť. Praktiky ako adorácia a návšteva kostola sú skvelými príležitosťami pre duchovné prijímanie.

Príležitosti duchovného svätého prijímania

Dobrou príležitosťou na duchovné prijímanie je aj modlitba pred jedlom. Aj počas rannej modlitby je možné bez väčšej námahy duchovne prijímať. K duchovnému prijímaniu môže dôjsť počas meditácie, ruženca, či duchovnej obnovy. Večer, tesne pred uložením sa na spanie, ako súčasť osobnej večernej modlitby, je vynikajúcou príležitosťou na obnovenie túžby po spojení sa s Kristom v Eucharistii. Je utešujúcim zvykom zaspať po úkone dokonalej ľútosti a láskyplnej túžby po spojení s Kristom v Eucharistii. Vo chvíľach pokušenia, najmä tých doliehajúcich, sa oplatí opevniť sa duchovným spojením sa s Bohom. Ako by sa mohol človek odvážiť uraziť Boha, po ktorom tak horlivo túži! Ako by mohol Ježiš opustiť v čase pokušenia človeka, čo tak úprimne túži po jeho spoločenstve! Nič nemôže prelomiť obdobie osamelosti tak, ako zjednotenie sa s Ježišom v duchovnom prijímaní. To isté platí aj o chvíľach nezvyklého utrpenia, fyzického či duševného. Vyskúšajte sami, ako duchovné prijímanie zmierňuje bolesť. Takto sa prax duchovného prijímania stane akoby druhou prirodzenosťou. Vďaka nej človek často doslova pozdvihne svoje srdce a myseľ k spoločenstvu s eucharistickým Kristom a časom takmer nepretržite.

Nabudúce si povieme o tom, aké je ovocie duchovného svätého prijímania, a v čom sa odlišuje v podstatnej miere od fyzického prijímania Eucharistického Spasiteľa.

Juraj Spuchľák, dekan – farár