Unitas

Môžete podporiť 2% z dane. KLIKNITE TU: 2023-Unitas 2%

Nadácia UNITAS je charitatívna inštitúcia, ktorá pomáha starším a chorým kňazom Spišského biskupstva. Pre týchto kňazov sa počas aktívneho života najbližšími stali ich farníci. Po odchode do dôchodku či pri vážnej chorobe, ktorá im bráni vykonávať ich kňazské poslanie, sa UNITAS týmto kňazom snaží uľahčiť život v ich zdravotných, hmotných a sociálnych potrebách. Pre niektorých, ktorí nemajú kam ísť, je poslednou záchranou Dom Charitas sv. Jána Bosca – „Zelený dom“ v Spišskej Kapitule. Ten dostáva oproti štátnym zariadeniam podobného typu o tretinu menej prostriedkov, preto potrebuje pomoc. Združenie UNITAS pomáha v rámci možnosti aj starším a chorým kňazom, ktorý bývajú mimo Zeleného domu a potrebujú pomoc.

Združenie kňazov Spišského biskupstva