Upozornenie OO PZ

Polícia SR – obvodné oddelenie Trstená upozorňuje, že v meste Trstená, ale aj celom okrese Tvrdošín, eviduje vo zvýšenej miere krádeže v spoločných priestoroch bytových domov. Páchatelia krádeží sa zameriavajú na pivnice, kde ľudia uskladňujú bicykle, lyže, kočíky a pod. Dbajte na bezpečnosť a tieto priestory zamykajte a pravidelne kontrolujte!