Veľkonočná nedeľa 21. 4. 2019

„Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.“ (Ž 118)