Veľkonočné trojdnie v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade

Oznamujeme Vám, že spišský diecézny administrátor, Mons. Ján Kuboš, bude sláviť Veľkonočné trojdnie v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, a to konkrétne v týchto časoch:
 

Zelený štvrtok – 17.00 hod.

Veľký piatok – 15.00 hod.

Biela sobota (Veľkonočná vigília) – 19.30 hod.
 

Tieto prenosy bude možné sledovať na Youtube kanáli „Rímskokatolícka farnosť Poprad“ (https://www.youtube.com/channel/UCZFYsUznBvbSqpq_Wn2Gyww) alebo na FB stránke farnosti Poprad.

(informácie nájdete aj na stránke popradskej farnosti: https://www.rkcpoprad.sk/).