Verejná diskusia – kolokvium

Pozývam Vás na dvojdennú verejnú diskusiu – kolokvium,,Na ceste k dialógu v cirkvi", ktorá bude v máji v Olomouci. Podrobné informácie sú zverejnené na webových stránkach http://kolokvium- olomouc.webnode.cz/ 
 
 
Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie v Olomouci na kolokviu.
 
Požehnaný deň, menom prípravného tímu Mária Dlábiková.