Verejné obstarávanie rok 2016

Výzva -Spracovanie ekonomickej a finančnej analýzy pre projekt Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu – P5 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená

Názov: Spracovanie ekonomickej a finančnej analýzy pre projekt Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu – P5 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená

Postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“)

Druh zákazky: Služby
Dátum zverejnenia: 21.07.2016

Dokumenty:
1. Výzva_FA fara.pdf
2. Príloha č. 1 – Ekonomicko – finančná analýza pokyny.zip
3. Príloha č. 2 – Sprievodné správy.zip