Verejné obstarávanie rok 2017

Súhrnná správa farnosť

 

Výzva – Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky – KOSTOL S AREÁLOM

Názov: „Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky – KOSTOL S AREÁLOM“.

Postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“)

Druh zákazky: Služby
Dátum zverejnenia: 16.06.2017

Dokumenty:
1. Výzva na predloženie cenovej ponuky reštaurátorský výskum.pdf
2. Príloha 1 KPÚ KOSTOL S AREÁLOM.pdf
3. Príloha 2 Fotodokumentácia KOSTOL s AREÁLOM.pdf

Výzva – Stavebný dozor pri realizácii stavby „Sprístupnenie krypty Farského kostola sv. Martina v Trstenej

Názov: „Stavebný dozor pri realizácii stavby „Sprístupnenie krypty Farského kostola sv. Martina v Trstenej“.

Postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“)

Druh zákazky: Služby
Dátum zverejnenia: 15.06.2017

Dokumenty:
1. Výzva na predloženie cenovej ponuky stavebný dozor krypta.pdf

Výzva – Sprístupnenie krypty Farského kostola sv. Martina v Trstenej

Názov: „Sprístupnenie krypty Farského kostola sv. Martina v Trstenej“.

Postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“)

Druh zákazky: Stavebné práce
Dátum zverejnenia: 15.06.2017

Dokumenty:
1. Výzva na predloženie cenovej ponuky stavebné práce krypta.pdf
2. Prílohy.zip