Videokatechézy na Rok rodiny

          19. marca 2021 na slávnosť sv. Jozefa začal v Katolíckej cirkvi popri Roku sv. Jozefa ešte nový Osobitný rok rodiny. Potrvá do júna 2022, keď sa bude konať Svetové stretnutie rodín v Ríme.
          Rok rodiny nesie podnázov „Amoris laetitia“, čo v preklade znamená „Radosť lásky.“ Je to názov posynodálnej apoštolskej exhortácie, ktorú vydal pápež František. Svätý Otec si výslovne žiada, aby päť rokov po zverejnení sme tento dokument opäť vzali do rúk, starostlivo ho čítali a uvažovali o ňom.
          Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský ponúka manželom a rodinám videokatechézy, v ktorých sa jedenkrát v mesiaci venuje jednej kapitole z tejto exhortácie.
 Záujemcovia nájdu prvú videkatechézu na webstránke farnosti:  www.fara-kezmarok.sk.