Vieme spojiť sily pre dobro

     Ora et labora heslo benediktínov, bolo dnes (3.8.2019) heslom mnohých farníkov Trstenej, ktorí prišli vyčistiť okolie kostola a fary.
     Najskôr sa každý poklonil Ježišovi v svätostánku, a potom vyhrnul rukávy, zobral metlu, hrable a s chuťou sa pustil do práce. Keďže mnohí nezostali ľahostajní  k piatkovej prosbe pána dekana o vyčistenie okolia nášho Božieho domu, o hodinku sme mali všetko hotové. Ani pán dekan nezaháľal a prišiel nás povzbudiť sladkými koláčmi.
     Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu patrí úprimné Pánboh zaplať!
     Aj takto sme ukázali, že vieme spojiť sily pre dobro nás všetkých  🙂

Andrea Šprláková

Foto: Tímea-Mária Šprláková