„Viera a (ne)poslušnosť?“

          V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“
          Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj.
           Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.
          Tento zázrak je obrazom spolupráce človeka a Božej milosti. Panna Mária videla, že svadobčania majú nedostatok radosti, videla aj dôvod, prečo to tak je. Mali nedostatok. Biblicky víno je obrazom lásky. Veľmi ľahko sa stane, že chýba láska v rodine. Možno to skôr vypozorujú iní, keď vidia, že s tvárí manželov sa vytratila radosť. Panna Mária je vzorom pre všetkých. Nekritizovala, nechodila od stola k stolu a nepripomínala neschopnosť mladých. Odovzdala celý problém svojmu Synovi. Tým sa stal prvý zázrak. Pán dal víno – to, ktoré bolo dobré až do konca – dal lásku, ktorá pretrvá. Ale bez poslušnosti a viery tých, čo obsluhovali, by žiadny zázrak nebol. Slová Pána Ježiša vyzerali z ľudského pohľadu  nelogicky. Potrebujú víno a on dáva naberať vodu. Ale výsledok poslušnosti bol zázrak. Žijeme dobu v ktorej sa poslušnosť vytráca a stretáme sa s hundraním a kritizovaním. To nie sú podmienky pre zázraky. Pritom v tejto dobe tých zázrakov potrebujeme veľmi veľa.
          Nech nás táto biblická udalosť povzbudí k poslušnosti Božím prikázaniam, aby sme mohli byť účastní na zázrakoch. Pán dáva lásku – ktorej obrazom je biblicky víno – ktorá vytrvá do konca. Láska je Božská čnosť – to znamená, že ju môžeme prijať len od Pána. Ak vidíme jej nedostatok u seba, alebo u iných, podľa príkladu Panny Márie odovzdajme ten problém Pánu Ježišovi a ako nás ona vyzýva: Urobme všetko, čo nám povie. Potom sa budeme stretať bežne zo zázrakmi v našich životoch.

Dominik Jamrich, kaplán