Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou – nedeľa

 V Ústí budeme spovedať 02-04-2023 od 13:30 do 16:30. Budeme dvaja.
V Trstenej budeme spovedať v nedeľu 02-04-2023. Od 13:30 do 16:30. Budeme jedenásti.
Dobre sa pripravme. Aj svedomite. Skúmajme svoje konanie. Modlime sa k Duchu Svätému o dobrú spoveď.