Zamyslenie na 24. Nedeľu v období cez rok B

          Mám uveriť láske, ktorou ma Boh miluje, láske, o ktorej Boh tak často hovorí, a tou jeho rečou lásky nie sú len pekné slová. Za jeho slovami nasledujú skutky lásky, prichádza spasiť svet, všetkým ohlasuje blahozvesť, každému s kým sa stretne, robí dobre, očisťuje od poškvrnenia hriechom, preto sa obetuje na ukrutnú smrť. „Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili,…tvár som si neskryl pred potupou a slinou.“
          Odmietnu ho starší ľudu a On na kríži obetuje svoj život za všetkých… Reči tejto lásky nie je možné nerozumieť.
          Tvrdím, že milujem Boha. Tvrdím, že v neho skutočne verím. No ani mne nestačia pekné slová: Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ Lebo viera a láska bez skutkov sú mŕtve. Je to čosi podobné, akoby som hladnému povedal: Choď v pokoji, a nedal by som mu nič.
Svoju lásku musím prejaviť v skutkoch, v skutkoch, ktoré sa Jemu páčia, to značí, že musím zaprieť sám seba, vziať každý deň svoj kríž a nasledovať Krista, v Jeho sebaobetovaní v láske. Stratiť aj svoj život pre Neho v zachovávaní jeho príkazov a nariadení.
           Kiež je moja viera oživovaná skutkami lásky a moja láska nech sa prejavuje aj v skutkoch.

Marek Gavalier, kaplán